ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลรูปหล่อหลังเตารีดรุ่นแรก
306