ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลล็อกเก็ตธุดงค์เปิดธาตุ รุ่นไหว้ครู ปี 44
54